Αρχείο: 'Σεπτέμβριος, 2020'

Παγκόσμια ημέρα δράσης για το κλίμα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, το Νηπιαγωγείο του σχολείου μας συμμετείχε στην ημέρα δράσης για το κλίμα. Η ημέρα αυτή είναι μια πρωτοβουλία του δικτύου Παρασκευές για το μέλλον (Fridays for Future). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας τα παιδιά μπόρεσαν να δούνε βίντεο για την κλιματική αλλαγή, να δούνε στοχευμένο υλικό μέσα από links και να […]

Νέα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για το νέο πρόγραμμα για παιδικούς σταθμούς και νέα παράταση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατόπιν της με αρ. Πρωτ. Δ11/οικ.37914/1660/ 24.9.2020 τροποποίηση της υφιστάμενης ΚΥΑ. Επίσης, με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα ως προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων. Συγκεκριμένα: υποψήφιοι με […]

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2020-2021)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ με το υπ ́αριθμ. 604/18.9.2020 Πρακτικό, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο ανωτέρω Πρόγραμμα, κατόπιν της από 18.9.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμ. Πρωτ.Δ11/οικ.37287/1642. Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο ορίζεται ότι: «Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1132940/1376/14.8.2020 (φεκ Β’ 3538) και […]

Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης για το νέο πρόγραμμα για παιδικούς σταθμούς

Αφορά Δημόσιους Υπαλλήλους, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς https://www.eetaa.gr/prosxolikh_2020/08092020_aithsh_2020d_help.pdf   Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εδώ https://web.eetaa.gr:38446/