Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2019-2020

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
«Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2019-2020


09/06/2019
Πρόσκληση για τη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018 – 2019»