Ασφαλείς και υγιείς

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από τις βασικότερες ανησυχίες, κυρίως των νέων γονιών, όταν στέλνουν για πρώτη φορά τα παιδιά τους σχολείο, είναι το αν είναι ασφαλείς και αν διατηρείτε η υγιεινή τους στο χώρο του σχολείου.

Οι δικοί σας προβληματισμοί, έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια που μας εμπιστεύεστε οι δικές μας προτεραιότητες!

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης από το 1982, μας βοήθησε στη δημιουργία συγκεκριμένων προδιαγραφών και σχεδίων δράσης για κάθε κατάσταση ανάγκης. Το προσωπικό μας κάθε χρόνο εκπαιδεύεται για να μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανές κρίσης, αλλά κυρίως στο να προλαμβάνει περιστατικά.

Η ασφάλεια και υγιεινή των χώρων του σχολείου μας, δεν είναι για εμάς απλά προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αλλά υποχρέωση απέναντι στους γονείς και στα παιδιά που μας εμπιστεύονται.

Είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό από την ασφάλεια στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (περιφραγμένος χώρος με συνεχή παρακολούθηση από ειδικές κάμερες ασφαλείας, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι υγιεινής για να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών, ειδικά διαμορφωμένος αύλειος χώρος), η δημιουργία συνθηκών μάθησης που θα στοχεύουν στο να μάθει το ίδιο το παιδί να προλαμβάνει κινδύνους και να διατηρεί την προσωπική υγιεινή του.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια τους
  • Να κάνουν επιλογές που θα τα προστατεύσουν
  • Να προλαμβάνουν καταστάσεις που θα τα βάλουν σε κίνδυνο