Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας
http://www.minedu.gov.gr/

Unicef
http://www.unicef.gr/

actionaid Hellas
http://www.actionaid.gr/

Δήμος Κοζάνης
http://www.kozanh.gr/

Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης
http://cartography.web.auth.gr/Kozani/

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
http://www.kozlib.gr/

Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης
http://www.mouseio-kozanis.gr/