ΕΣΠΑ 2023-2024

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024


24/08/2023

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ με βάση τον ΑΦΜ


12/07/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2023-2024


24/07/2023

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ


12/07/2023

Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων και αποτελεσμάτων


20/06/2023

Έναρξη προγράμματος ΕΣΠΑ για Παιδικούς και ΚΔΑΠ 2023


23/05/2023

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2023 – 2024: Βγήκε η απόφαση, αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ