ΕΣΠΑ 2022-2023

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023 ΠΡΩΗΝ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»


24/08/2022

Προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης με πόρους ΕΣΠΑ


02/08/2022

Αναλυτικά η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023″ ΠΡΩΗΝ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»


02/08/2022

Διαδικασία υποβολής αίτησης και χρονοδιάγραμμα